14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gassikkerhedsloven § 26

Lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gassikkerhedsloven og bygger på lov nr. 61 af 30. januar 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 Erhvervsministeren kan fastsætte regler om, at skriftlig kommunikation til og fra Sikkerhedsstyrelsen om forhold, som er omfattet af denne lov eller af regler udstedt i medfør af denne lov, skal foregå digitalt. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

•••

Stk. 2 Erhvervsministeren kan fastsætte nærmere regler om digital kommunikation, herunder om anvendelse af bestemte it-systemer, særlige digitale formater og digital signatur el.lign. Bekendtgørelse om sikkerhed for gasinstallationer Bekendtgørelse om gaskvalitet

•••

Stk. 3 En digital meddelelse anses for at være kommet frem, når den er tilgængelig for adressaten for meddelelsen.

•••
profile photo
Profilside