14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gassikkerhedsloven § 24

Lov om sikkerhed for gasanlæg og gasinstallationer (gassikkerhedsloven) paragraf 24

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gassikkerhedsloven og bygger på lov nr. 61 af 30. January 2018. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§24 Gasdistributionsselskaber skal føre kontrol med gasinstallationer og visse gasanlæg efter regler udstedt i medfør af § 5, stk. 1, nr. 3.

•••

Stk. 2 Gasdistributionsselskaber kan udstede påbud eller forbud efter § 15, stk. 1, § 16, stk. 1, eller § 17, stk. 1.

•••

Stk. 3 Sikkerhedsstyrelsen kan i forbindelse med godkendelse af et gasdistributionsselskab stille krav om habilitet, om tekniske kvalifikationer og om ansvarsforsikring. Sikkerhedsstyrelsen kan endvidere stille krav om, at påbud eller forbud indeholder oplysning om klageadgang, jf. § 30, stk. 2.

•••

Stk. 4 Ansatte hos gasdistributionsselskaber, jf. stk. 1, kan pålægges strafansvar efter straffelovens §§ 152-152 f.

•••
profile photo
Profilside