14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 22

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Indtægtsregulering
Grundbeløb til førtidspensionister nedsættes på grund af indtægt efter § 25.

•••

Stk. 2 Pensionstillæg, varmetillæg efter § 17, stk. 1, og helbredstillæg efter § 18 nedsættes på grund af indtægt efter § 26.

•••

Stk. 3 Invaliditetsbeløb, erhvervsudygtighedsbeløb, førtidsbeløb, ekstra tillægsydelse, bistands- og plejetillæg og invaliditetsydelse nedsættes ikke på grund af modtagerens økonomiske forhold.

•••
profile photo
Profilside