14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gammelførtidspensionsloven § 19

Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gammelførtidspensionsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 233 af 12. February 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Helbredstillæg efter § 18 udbetales ikke, hvis pensionistens og en eventuel ægtefælles eller samlevers samlede likvide formue overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 15.

•••

Stk. 2 Ved opgørelsen af likvid formue indgår

  • 1) indestående i pengeinstitutter m.v.,

  • 2) kursværdien af obligationer,

  • 3) pantebreve i depot,

  • 4) kursværdien af deponerede børsnoterede aktier,

  • 5) kursværdien af investeringsforeningsbeviser,

  • 6) kontant beholdning og

  • 7) andre værdipapirer, herunder værdipapirer i udlandet.

•••

Stk. 3 Ved opgørelsen af formuen efter stk. 2 beregnes først summen af værdierne efter stk. 2, nr. 1-5. Hvis summen heraf ikke overstiger formuegrænsen, jf. § 48, stk. 1, nr. 15, indgår desuden formue efter stk. 2, nr. 6 og 7.

•••

Stk. 4 Indestående i pengeinstitutter m.v., jf. stk. 2, nr. 1, omfatter også beløb, der efter pensionsbeskatningslovens § 22 E tilbagebetales i perioden efter udløbet af det forudgående år, når tilbagebetalingen hidrører fra en indbetaling, der er sket i det forudgående år.

•••
profile photo
Profilside