14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 39

Lov om gældsbreve paragraf 39

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§39 På gældsbrevets overdragelse til eje eller pant anvendes reglerne i § 14 med følgende ændringer:

•••

Stk. 2 Hvis gældsbrevet ved overdragelsen var noteret på en andens navn end overdragerens, fortrænger erhververen først den noterede ret, når gældsbrevet er blevet noteret på hans navn eller på ihændehaveren, og retten går ikke tabt, hvis erhververen, inden han modtog meddelelse om noteringen, har fået at vide, at overdrageren manglede ret til at råde over gældsbrevet.

•••

Stk. 3 En noteringspåtegning, der var fjernet inden overdragelsen, er ikke til hinder for, at erhververen vinder ret over gældsbrevet, medmindre dettes udseende gav grund til mistanke.

•••

Stk. 4 Når gældsbrevet ved overdragelsen bar en ægte noteringspåtegning, hindrer det ikke erhververens ret, at den foranstående overdragelsesrække ikke hang sammen.

•••
profile photo
Profilside