14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 37

Lov om gældsbreve paragraf 37

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§37 Gældsbrevet betragtes som noteret på navn, når det er stilet til en bestemt person, eller når skyldneren har forsynet det med påtegning om, at det er noteret på navn. Navnet behøver ikke at være påført gældsbrevet.

•••

Stk. 2 Gældsbrevet anses som noteret på ihændehaveren, når skyldneren har forsynet det med påtegning om, at det er noteret på ihændehaveren.

•••

Stk. 3 Skyldnerens påtegning bevidner, at der på gældsbrevets rubrik i hans noteringsbog er indført henholdsvis den berettigedes navn eller bemærkning om, at gældsbrevet er overdraget til ihændehaveren. Som indførelse af den berettigedes navn betragtes også bemærkningen om, at rådighed eller medrådighed over gældsbrevet tilkommer en bestemt person.

•••
profile photo
Profilside