14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 34

Lov om gældsbreve paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Overdragelse af en kontrabog til eje eller pant får først gyldighed mod overdragerens kreditorer, når kontrabogens udsteder har noteret overdragelsen på kontoen i sine bøger og meddelt erhververen dette med angivelse af, hvilket beløb der indestår på kontoen. Når notering begæres af kontohaveren, og bogen forelægges udstederen, påhviler det denne at foretage notering og give erhververen meddelelse, medmindre udstederens vedtægter udelukker notering af overdragelser.

•••

Stk. 2 Har kontrabogens ejer overdraget ret over bogen til flere forskellige, går en senere erhverver forud, når har får sin ret noteret på kontoen og modtager meddelelsen derom i god tro.

•••

Stk. 3 Hvis der kan hæves på bogen af enhver ihændehaver, kræves det yderligere, at erhververen har fået kontrabogen i hænde.

•••
profile photo
Profilside