14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 23

Lov om gældsbreve paragraf 23

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§23 Rentekuponer til massegældsbreve følger lovens regler om ihændehavergældsbreve.

•••

Stk. 2 Bestemmelser i gældsbrevenes fælles tekst er bindende for den, der erhverver en kupon. Han må også finde sig i den indsigelse, at det gældsbrev, kuponen hørte til, er ugyldigt, fordi det ikke er udgivet af udstederen.

•••

Stk. 3 Når gældsbrevet med hjemmel i den fælles tekst er udtrukket eller på anden måde forfaldet til indfrielse, giver senere forfaldende kuponer ikke krav på betaling.

•••

Stk. 4 Skyldneren kan ikke påberåbe sig § 19, hvis han særskilt indfrier en kupon mere end en måned før forfaldsdag. Overdrages en kupon særskilt inden samme tid, anvendes §§ 14 og 15 ikke.

•••

Stk. 5 Overdrages kuponer sammen med gældsbrevet, får erhververen ikke bedre ret med hensyn til kuponerne end med hensyn til gældsbrevet.

•••
profile photo
Profilside