14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 20

Lov om gældsbreve paragraf 20

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§20 Når et omsætningsgældsbrev er overdraget til eje eller pant, kan skyldneren med frigørende virkning betale forfaldne renter til overdrageren, medmindre han vidste, at denne ikke længere havde ret til at modtage betalingen, eller havde grund til mistanke derom. Det samme gælder om afdrag, som efter gældsbrevet skal erlægges til bestemt angivne tidspunkter.

•••

Stk. 2 Betaling til overdrageren fra en kautionist eller i øvrigt fra andre end gældsbrevsskyldneren virker ikke frigørende, medmindre såvel den betalende som skyldneren var i god tro.

•••

Stk. 3 Hvis gældsbrevsforpligtelsen uden fordringshaverens medvirken er gået over på en ny skyldner, frigøres denne ikke ved betaling til overdrageren, medmindre også den tidligere skyldner var i god tro eller den, til hvem gældsbrevet er overdraget, ved overdragelsen vidste, at forpligtelsen var gået over på den nye skyldner.

•••
profile photo
Profilside