14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 12

Lov om gældsbreve paragraf 12

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§12 Får et ihændehavergældsbrev påtegning om, at fordringen tilkommer en bestemt person, eller at det skal betales til en bestemt person eller ordre, vedbliver det at være undergivet denne lovs regler om ihændehavergældsbreve, medmindre påtegningen er underskrevet af skyldneren eller foretaget med hjemmel i gældsbrevet.

•••

Stk. 2 Massegældsbreve, der er udstedt til ihændehaveren eller til bestemt person eller ordre, vedbliver at være omsætningsgældsbreve, selv om de af skyldneren forsynes med påtegning om, at de er noteret på navn. De undergives for en del særlige regler ved denne lovs kapitler 5 og 6.

•••
profile photo
Profilside