14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Gældsbrevsloven § 11

Lov om gældsbreve paragraf 11

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af gældsbrevsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 333 af 31. March 2014. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11 Reglerne i dette kapitel kommer til anvendelse på omsætningsgældsbreve.

•••

Stk. 2 Omsætningsgældsbreve er:

  • 1. Gældsbreve, der lyder på betaling til ihændehaveren eller ikke angiver, hvem gælden skal betales til (ihændehavergældsbreve).

  • 2. Gældsbreve, der lyder på betaling til bestemt person eller ordre (ordregældsbreve).

  • 3. Gældsbreve, der giver pant i registreret skib eller luftfartøj, medmindre der i gældsbrevet er indføjet ordene »ikke til ordre« eller tilsvarende forbehold.

  • 4. Gældsbreve, der lyder på betaling til en bestemt person (navnegældsbreve), når de utvetydig angiver, at de skal være omsætningsgældsbreve.

•••

Stk. 3 Reglerne i dette kapitel finder dog ikke anvendelse på tinglyste digitale gældsbreve, jf. dog tinglysningslovens § 27 a.

•••
profile photo
Profilside