14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Fusionsskatteloven § 2

Uddrag fra forarbejderne til fusionsskatteloven § 2:

Der foreslås en lettelse af betingelserne for at gennemføre en skattefri fusion. Ved en fusion forstås den transaktion, hvor et indskydende selskab overdrager samtlige dets aktiver og passiver til et modtagende selskab, mod at aktionærerne i det indskydende selskab vederlægges med aktier og eventuelt en kontant udligni...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.