14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fusionsskatteloven § 14f

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) paragraf 14f

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fusionsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 743 af 23. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14f Ved omdannelse til aktieselskab af selskaber, brugsforeninger og foreninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, 3 a og 4, i henhold til § 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven finder bestemmelserne i kapitel 1 bortset fra § 6 tilsvarende anvendelse. § 13 finder ligeledes tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Underskud fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 6, bringes til fradrag i det modtagende selskabs indkomstopgørelse efter selskabsskattelovens § 12, og tab fra tidligere indkomstår kan uanset § 8, stk. 8, fremføres til fradrag i det modtagende selskab, hvis foreningens aktiver og gæld som helhed overdrages til et af foreningen ejet eller oprettet aktieselskab, hvori foreningen ejer hele aktiekapitalen. Det er en betingelse, at aktieselskabet ikke tidligere har drevet erhvervsmæssig virksomhed.

•••
profile photo
Profilside