14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Fusionsskatteloven § 14e

Lov om fusion, spaltning og tilførsel af aktiver m.v. (fusionsskatteloven) paragraf 14e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af fusionsskatteloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 743 af 23. April 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14e Ved omdannelse til aktieselskab af andelsforeninger omfattet af selskabsskattelovens § 1, stk. 1, nr. 3, i henhold til § 325, jf. §§ 326-337, i selskabsloven finder bestemmelserne i § 9, § 11, § 12, stk. 2-4, og § 13 tilsvarende anvendelse. Modtagne aktier anses dog ikke for omfattet af aktieavancebeskatningslovens § 18.

•••
profile photo
Profilside