14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Funktionærloven § 9

Uddrag fra forarbejderne til funktionærloven § 9:

Til § 9.
Paragraffen er udformet i Henhold til en fra Fællesrepræsentationen for Danske Handelsrejsende- og HandeIsrepræsen tantforeninger modtaget Henvendelse. I Stk. 1 fastslaas, at Rejseudgifter o. l. skal bæres af Arbejdsgiveren, at denne er pligtig at yde passende Forskud hertil, og at der ikke kan træffes Aftale om, at disse Udgifter sk...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.