14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Funktionærloven § 9

Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af funktionærloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1002 af 24. august 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 Såfremt en funktionærs arbejde i arbejdsgiverens tjeneste medfører udgifter til rejse, ophold uden for hjemstedet o.lign., har funktionæren krav på, at alle nødvendige udgifter hertil bæres af arbejdsgiveren, og denne er pligtig at yde funktionæren passende forskud til afholdelse af disse udgifter. Dette gælder også, hvor de nævnte udgifter ifølge aftale udredes af aftalt løn eller provision, men det stedfundne salg ikke muliggør dækning af sædvanemæssige omkostninger.

•••

Stk. 2 Forskud på provision kan af arbejdsgiveren kun kræves dækket af funktionærens løntilgodehavende eller indtjente provision og ikke indtales som almindelig gældsforordning.

•••

Stk. 3 De i §§ 2 b, 3, 5, 6, 7 og 8 omhandlede ydelser udregnes for provisionslønnede funktionærer på grundlag af den provisionsindtægt, som funktionæren antagelig ville have oppebåret, såfremt han ikke var blevet hindret i sin virksomhed i de pågældende tidsperioder.

•••
profile photo
Profilside