14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Funktionærloven § 10

Lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer paragraf 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af funktionærloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1002 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Funktionærerne har ret til at organisere sig til varetagelse af deres interesser og give oplysninger til deres organisation om deres egne løn- og arbejdsvilkår.

•••

Stk. 2 Ethvert personale har - uanset størrelsen - ret til gennem sin organisation at kræve forhandling med virksomhedens ledelse om løn- og arbejdsvilkår.

•••

Stk. 3 Såfremt der under forhandlingerne ikke opnås enighed mellem parterne, eller en part unddrager sig forhandling, har enhver af parterne ret til at foranledige forhandlingerne videreført under medvirken af en mæglingsmand efter reglerne i §§ 11-13.

•••
profile photo
Profilside