Friskoleloven § 8c

Denne konsoliderede version af friskoleloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om friskoler og private grundskoler m.v.

Lov nr. 411 af 6. juni 1991,
jf. lovbekendtgørelse nr. 161 af 21. februar 2024,
som ændret ved lov nr. 397 af 2. maj 2018 og lov nr. 563 af 7. maj 2019

§ 8c

Børne- og undervisningsministeren kan fratage en fri grundskole adgangen til at afholde folkeskolens afgangseksamen, prøve på 8. klassetrin og 9. -klasseprøver, hvis skolen ikke overholder bestemmelserne herom i § 8 a.