Bøger, som nævner Friskoleloven § 1

Festskrift til Hans Viggo Godsk Pedersen (1. udg.)
Forfattere: Bent Ole Gram Mortensen, Nis Jul Clausen, Annette Kronborg og Nina Dietz Legind
Udgivelsesdato: 04. jan 2017
DJØF Forlag

Bemærk, at § 1 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 1, om det har en betydning.

Forholdet mellem uddannelse og menneskerettigheder

- Side 64 -

...menneskerettighederne, men kan f.eks. i tilfældet med religionsfrihed betyde, at den enkelte bliver begrænset i sine muligheder for at udtrykke sin religion eller må acceptere et indhold i uddannelserne, der ikke harmonerer med den enkeltes religion. Institutionerne er repræsentanter for »den neutrale stat« og skal også sikre frihed fra påvirkning.

Læs på Jurabibliotek