14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friskoleloven § 7

Lov om friskoler og private grundskoler m.v. paragraf 7

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friskoleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1656 af 09. August 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§7 For ledere, lærere og børnehaveklasseledere skal løn- og ansættelsesvilkår følge de af skatteministeren aftalte eller fastsatte bestemmelser, herunder vedrørende pensionsforhold.

•••

Stk. 2 Skolen kan indgå overenskomst med en institution, der udbyder erhvervsuddannelse, om, at institutionen tilrettelægger og varetager undervisning af skolens elever svarende til det, der er fastsat i folkeskolelovens § 22, stk. 8-10.

•••
profile photo
Profilside