14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 27

Lov om friplejeboliger paragraf 27

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§27 Transport-, bygnings- og boligministeren kan i en bekendtgørelse fastsætte regler bl.a. om Bekendtgørelse om etablering af friplejeboliger

  • 1) kravene til ansøgningerne,

  • 2) ansøgningsproceduren,

  • 3) støttetilsagn og de betingelser, der skal være opfyldt for at få andel i den årlige tilskudsramme,

  • 4) regler om overdragelse af tilsagn,

  • 5) omdannelse af eksisterende ejendomme til friplejeboliger,

  • 6) kapitaludgifter, der indgår i lejen,

  • 7) maksimale anskaffelsessummer,

  • 8) belåning,

  • 9) statslig ydelsesstøtte for boligerne og

  • 10) betingelser for godkendelse af ustøttede friplejeboliger.

•••
profile photo
Profilside