14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 11a

Lov om friplejeboliger paragraf 11a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. oktober 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§11a Tilsagn om støtte
Transport-, bygnings- og boligministeren kan meddele tilsagn om ydelsesstøtte til certificerede friplejeboligleverandører. Det er en betingelse for tilsagn efter 1. pkt., at boligerne etableres ved nybyggeri eller ved gennemgribende ombygning af eksisterende ejendomme, der ikke er opført med offentlig støtte.

•••

Stk. 2 Tilsagn om støtte efter stk. 1 kan gives til højst 225 boliger årligt.

•••

Stk. 3 § 141 i lov om almene boliger m.v. finder anvendelse for servicearealer til friplejeboliger etableret med støtte efter stk. 1.

•••

Stk. 4 Friplejeboliger med sædvanlige fællesfaciliteter til brug for lejerne, som etableres med støtte efter stk. 1, skal udgøre en eller flere selvstændige ejendomme. Det samme gælder for de tilhørende servicearealer.

•••
profile photo
Profilside