14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 54

Lov om friplejeboliger paragraf 54

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§54 Friplejeboligleverandøren kan hæve lejeaftalen efter § 93 i lov om leje eller opsige lejeaftalen efter § 83 i lov om leje, hvis lejeren ikke vil modtage den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om at den pågældende skal tilbydes af friplejeboligleverandøren.

•••

Stk. 2 Ophævelse eller opsigelse efter stk. 1 kan ikke ske, før friplejeboligleverandøren har underrettet beliggenhedskommunen.

•••

Stk. 3 Ophævelse af et lejeforhold efter § 93, stk. 1, i lov om leje kan kun ske, når lejeren samtidig anvises en anden og passende bolig.

•••
profile photo
Profilside