14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Friplejeboligloven § 34

Lov om friplejeboliger paragraf 34

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af friplejeboligloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1162 af 26. October 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§34 Lejeaftalen, betaling af leje og indskud, installationsret, henlæggelser og vedligeholdelse
Forholdet mellem friplejeboligleverandøren (udlejeren) og lejeren vedrørende boligen reguleres for friplejeboliger, hvortil der ydes eller har været ydet offentlig støtte, af lov om leje, med undtagelse af kapitel I, § 4, stk. 4-7, kapitel IV, § 33, stk. 4, § 34, § 37, stk. 4, § 46 c, stk. 2, § 46 j, stk. 3, kapitel VIII og VIII A, §§ 58-61, § 62 a, kapitel X A, § 66, stk. 1, litra a, §§ 69-74 a§ 83, stk. 2, § 98, stk. 1 og 2, kapitel XVI, § 106 og kapitel XIX.

•••

Stk. 2 For friplejeboliger, hvortil der ikke ydes eller har været ydet offentlig støtte, reguleres forholdet mellem friplejeboligleverandøren (udlejeren) og lejeren vedrørende boligen af lov om leje med undtagelse af kapitel I, § 4, stk. 4-7, kapitel IV, § 33, stk. 4, § 34, § 37, stk. 4, § 46 c, stk. 2, § 46 j, stk. 3, § 47, §§ 49-53, kapitel VIII A, §§ 59 a-59 e, § 62 a, kapitel X A, § 66, stk. 1, litra a, §§ 69-74 a, § 98, stk. 1 og 2, kapitel XVI, § 106 og kapitel XIX.

•••

Stk. 3 Drives friplejeboligerne i lejede lokaler, har fremlejetageren over for ejeren af ejendommen og dennes kreditorer og aftaleerhververe ret til at blive boende på uændrede vilkår efter hovedlejeforholdets ophør.

•••

Stk. 4 Bestemmelserne i dette kapitel kan ikke ved aftale fraviges til skade for lejeren.

•••

Stk. 5 Lejers rettigheder efter denne lov er gyldige mod enhver uden tinglysning.

•••
profile photo
Profilside