14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Frigørelsesloven § 4

Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. paragraf 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af frigørelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 De indbetalte frigørelsesbeløb med fradrag af udbetalinger i henhold til § 3, stk. 5, tilfalder det i deklarationerne omhandlede udvalg, såfremt et sådant er nedsat, til anvendelse i overensstemmelse med de herom fastsatte regler.

•••

Stk. 2 Er et udvalg som nævnt i stk. 1 ikke nedsat, tilfalder de indbetalte beløb kommunen. De indbetalte beløb skal anvendes til boligsociale formål i kommunen.

•••
profile photo
Profilside