14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Frigørelsesloven § 2

Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. paragraf 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af frigørelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. oktober 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 For ejendomme, der tilhører private kan ejeren forlange frigørelse mod betaling af det oprindeligt ydede tilskud fra stat og kommune, for så vidt begæring herom fremsættes inden 1. juli 1966. Fremsættes begæring om frigørelse efter 1. juli 1966, skal der ud over de oprindeligt ydede tilskud betales 25 pct. I kommuner, hvor frigørelse hidtil er tilladt på gunstigere betingelser for ejeren, kan frigørelse fortsat tillades på disse betingelser.

•••

Stk. 2 For ejendomme, der tilhører byggeforeninger (boligforeninger), kan indenrigs- og socialministeren tillade de ifølge deklaration eller vedtægter pålagte kontrolbestemmelser ophævet efter nærmere af ham fastsatte retningslinjer.

•••

Stk. 3 Indestår der i de i stk. 1 og 2 omhandlede ejendomme statslån, der er ydet i medfør af de i § 1, stk. 2, nævnte love, er det en betingelse for frigørelsen, at statslånet forinden indfries.

•••
profile photo
Profilside