14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Frigørelsesloven § 1

Lov om frigørelse for visse tilskudsbestemmelser m.v. paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af frigørelsesloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 978 af 19. October 2009. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Ejendomme, til hvis opførelse tilskud er ydet i medfør af de i stk. 2 omhandlede lovbestemmelser, kan på de i nærværende lov fastsatte vilkår frigøres for de forpligtelser med hensyn til lejekontrol, anvendelse af overskud m. v., som med hjemmel i de for tilskuddets ydelse fastsatte vilkår er pålagt ejendommene. Når vilkårene for frigørelse er opfyldt, kan de om forpligtelserne tinglyste bestemmelser forlanges kvitteret til aflysning i tingbogen. Kvitteringen meddeles af kommunalbestyrelsen.

•••

Stk. 2 Lovens bestemmelser finder anvendelse på forpligtelser, der er pålagt ejendomme, hvortil tilskud er ydet i medfør af bestemmelserne i § 3 i lov nr. 48 af 5. februar 1918, § 3 i lov nr. 562 af 1. november 1918, § 3 i lov nr. 685 af 21. december 1918, § 3 i lov nr. 362 af 30. juni 1919, alle om statstilskud til kommunale arbejder m. m., § 5 i lov nr. 4790 af 10. september 1920 om forlængelse af og ændringer i forskellige boliglove m. m. og § 39 i lov nr. 150 af 1. april 1921 vedrørende boligforholdene.

•••
profile photo
Profilside