14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Originale kommentarer til Forvaltningsloven § 19

Uddrag fra kommentarerne til forvaltningsloven § 19:

Til § 19
Bestemmelsen i lovforslagets § 19 indeholder nærmere regler om, under hvilke omstændigheder en forvaltningsmyndighed er forpligtet til på eget initiativ at drage omsorg for, at der indhentes en udtalelse fra den, der er part i sagen. Som nævnt i de almindelige bemærkninger om lovforslagets partshøringsregler tilsigter bestemmelserne i det væsentlig...

Kommentarerne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 249,- pr. måned.