14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsvarsloven § 18

Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. paragraf 18

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 582 af 24. maj 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§18 Overtrædelse af § 16 straffes efter straffelovens § 114 g.

•••

Stk. 2 I forskrifter, der udfærdiges i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 og 3, kan fastsættes straf af bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år for overtrædelse af bestemmelserne i forskrifterne.

•••

Stk. 3 Den, der undlader at efterkomme forbud eller påbud udstedt i medfør af § 17, stk. 1, nr. 2 eller 3, straffes med bøde, fængsel indtil 4 måneder eller under skærpende omstændigheder fængsel indtil 3 år.

•••

Stk. 4 Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

•••
profile photo
Profilside