14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsvarsloven § 8b

Lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v. paragraf 8b

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsvarsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 582 af 24. May 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§8b Der er adgang til forsvarets uddannelser for ansatte på Forsvarsministeriets område som et led i deres ansættelse.

•••

Stk. 2 I det omfang der er ledige pladser, kan andre end ansatte på Forsvarsministeriets område optages på uddannelserne efter princippet om frit og lige optag.

•••

Stk. 3 Deltagelse i uddannelserne for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område er gratis, jf. dog stk. 4.

•••

Stk. 4 Forsvarets uddannelsesinstitutioner kan for andre end ansatte på Forsvarsministeriets område, der deltager i uddannelsen som led i deres ansættelse, opkræve hel eller delvis betaling for eventuelle merudgifter for forsvaret forbundet med de pågældendes deltagelse i uddannelsen.

•••
profile photo
Profilside