14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forskelsbehandlingsloven § 9

Lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v. paragraf 9

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forskelsbehandlingsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1001 af 24. August 2017. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§9 § 4 finder ikke anvendelse, i det omfang andet følger af særlig lovgivning.

•••

Stk. 2 Loven er ikke til hinder for, at der i medfør af anden lov, i medfør af bestemmelser med hjemmel i anden lov eller i øvrigt ved offentlig foranstaltning iværksættes foranstaltninger, som har til formål at forbedre beskæftigelsesmulighederne for personer af en bestemt race, hudfarve, religion eller tro, politisk anskuelse, seksuel orientering eller national, social eller etnisk oprindelse eller med en bestemt alder eller med handicap.

•••

Stk. 3 Loven er ikke til hinder for, at der iværksættes foranstaltninger til fremme af beskæftigelsesmuligheder for ældre lønmodtagere og personer med handicap.

•••

Stk. 4 Med henblik på at beskytte børn og yngre lønmodtagere er forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder i lovens §§ 2-5 ikke til hinder for fastsættelse af aldersgrænser for adgang til beskæftigelse ved lov eller i medfør af lov.

•••
profile photo
Profilside