Forarbejder til Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 54