14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL   - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 49b

Uddrag fra forarbejderne til forsikringsformidlingsloven - gammel § 49b:

Det foreslås i § 49 b, stk. 1, at Finanstilsynet - i lighed med hvad der gælder for Forbrugerombudsmanden - af egen drift skal orientere offentligheden om færdigbehandlede forbrugersager, som er af almen interesse eller har betydning for forståelsen af reglernes anvendelse. Denne forpligtelse indføres v...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 0,- pr. måned.