14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 36

Lov om forsikringsformidling paragraf 36

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§36 Efter at en forsikringsagentvirksomhed har indgået aftale med en underagentvirksomhed eller et administrationsselskab om på forsikringsagentvirksomhedens vegne at formidle produkter, som forsikringsagentvirksomheden har indgået aftale med et eller flere forsikringsselskaber om at formidle, skal underagentvirksomheden eller administrationsselskabet registreres i Finanstilsynets register over forsikringsformidlere. Registeret er offentligt tilgængeligt.

•••

Stk. 2 Pligten til registrering omfatter

  • 1) underagentvirksomheden og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i virksomheden eller

  • 2) et administrationsselskab, der handler på vegne af flere underagentvirksomheder, og den eller de for forsikringsformidlingen ansvarlige personer i administrationsselskabet.

•••
profile photo
Profilside