14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 3

Lov om forsikringsformidling paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Loven finder ikke anvendelse

 • 1) på formidling af forsikringer, der udøves af forsikrings- og genforsikringsselskaber, eller på ansatte i disse selskaber,

 • 2) hvor en virksomhed lejlighedsvis rådgiver om forsikring i forbindelse med udøvelse af anden erhvervsvirksomhed, når hovedformålet med rådgivningen ikke er at bistå kunden med at forelægge, foreslå, indgå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale,

 • 3) hvor en virksomhed blot formidler generel information om forsikringsprodukter eller skaber kontakt til forsikringsselskaber, når formålet ikke er at bistå kunden med at indgå eller forelægge, foreslå eller udføre det indledende arbejde i forbindelse med indgåelse af en forsikringsaftale, eller

 • 4) hvor en virksomhed varetager administration af et forsikringsselskabs skadestilfælde, taksation, anmeldte erstatningskrav ved indtrufne skader eller andre lignende opgaver på forsikringsselskabets vegne.

•••

Stk. 2 Loven finder ikke anvendelse på formidling af forsikringsprodukter, der opfylder alle følgende betingelser:

 • 1) Forsikringsaftalen forudsætter kun viden om den forsikringsdækning, der tilbydes.

 • 2) Forsikringsaftalen er ikke en livsforsikringsaftale.

 • 3) Forsikringsaftalen omfatter ingen ansvarsdækning.

 • 4) Den pågældende fysiske eller juridiske person udøver ikke forsikringsformidling som hovederhverv.

 • 5) Forsikringsaftalen udgør et supplement til det produkt eller den tjenesteydelse, som leveres af en given leverandør, såfremt forsikringsaftalen dækker

  • a) risiko for driftsfejl ved, tab eller beskadigelse af varer leveret af den pågældende leverandør eller

  • b) tab eller beskadigelse af bagage og andre risici i tilknytning til en rejse bestilt hos den pågældende leverandør, uanset om forsikringsaftalen omfatter livs- eller ansvarsforsikring, forudsat at dækningen er accessorisk i forhold til hoveddækningen vedrørende risici i tilknytning til denne rejse.

 • 6) Forsikringsaftalens årlige præmiebeløb overstiger ikke 500 euro.

 • 7) Forsikringsaftalens løbetid inklusive forlængelser overstiger ikke 5 år.

•••

Stk. 3 Uanset stk. 2 skal forsikringsdistributører, der formidler de i stk. 2 omfattede forsikringsprodukter, dog give kunden de oplysninger om forsikringsproduktet, som er angivet i § 34 og § 35.

•••
profile photo
Profilside