14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 26

Lov om forsikringsformidling paragraf 26

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§26 For udøvelse af genforsikringsmæglervirksomhed finder reglerne i kapitel 2, §§ 18, 20 og 21 samt kapitel 4 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 2 Finanstilsynet kan fastsætte særlige regler eller afvigelser fra stk. 1 under hensyntagen til de særlige forhold, der knytter sig til genforsikringsmæglervirksomhed.

•••
profile photo
Profilside