14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsformidlingsloven - GAMMEL  - ophæves 1. oktober 2018, jf. § 7, nr. 4, i lov nr. 706 af 08/06 2018. § 19

Lov om forsikringsformidling paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsformidlingsloven - gammel og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1065 af 22. august 2013. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Forsikringsmæglervirksomhed skal drives i overensstemmelse med redelig forretningsskik og god praksis inden for virksomhedsområdet.

•••

Stk. 2 Erhvervs- og vækstministeren fastsætter nærmere regler om redelig forretningsskik og god praksis.

•••
profile photo
Profilside