14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsaftaleloven § 19

Lov om forsikringsaftaler paragraf 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsaftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1237 af 09. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Bestemmelserne i § 18 om bortfald eller begrænsning af selskabets ansvar finder ikke anvendelse, når den sikrede var under 14 år eller på grund af sindssygdom, åndssvaghed, forbigående sindsforvirring eller lignende tilstand har manglet evnen til at handle fornuftsmæssigt.

•••

Stk. 2 Det samme gælder, når den handling, hvorved forsikringsbegivenheden forårsages, foretages til afværgelse af skade på person eller ejendom under sådanne omstændigheder, at handlingen må anses som forsvarlig.

•••
profile photo
Profilside