14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forsikringsaftaleloven § 105a

Lov om forsikringsaftaler paragraf 105a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forsikringsaftaleloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1237 af 09. November 2015. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§105a Medmindre andet fremgår af omstændighederne, anses som nærmeste pårørende forsikringstagerens ægtefælle, en samlever, der opfylder kravene i stk. 2, børn eller arvinger i nævnte rækkefølge.

•••

Stk. 2 For at være omfattet af stk. 1 skal en samlever leve sammen med forsikringstageren på fælles bopæl og

  • 1) vente, have eller have haft et barn sammen med forsikringstageren eller

  • 2) have levet sammen med forsikringstageren i et ægteskabslignende forhold på den fælles bopæl i de sidste 2 år før dødsfaldet.

•••

Stk. 3 En fælles bopæl som nævnt i stk. 2 anses ikke for ophørt ved midlertidigt ophold i anden bolig eller ved ophold i institution.

•••
profile photo
Profilside