14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Formidlingsbekendtgørelsen § 14

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom paragraf 14

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af formidlingsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 21. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§14 I salgsopstillinger for boliger, hvor der ikke skal udarbejdes energimærkning for selve boligenheden, eller hvor der ikke er pligt til at få udarbejdet energimærkning, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der oplyses om sælgers seneste års faktiske forbrug. Der skal angives følgende oplysninger om det faktiske varmeforbrug:

  • 1) udgiften til forbruget, og

  • 2) ejendommens primære og evt. supplerende varmekilder.

•••

Stk. 2 Såfremt udgiften m.v. indgår som en integreret del af fællesudgifterne, oplyses udgiften til varme, jf. stk. 1, nr. 1, beregnet efter fordelingstal eller lignende.

•••

Stk. 3 Er det seneste års faktiske udgifter ikke repræsentativt, eksempelvis hvor en ejendom har stået ubeboet eller er under opførelse, skal der i stedet oplyses om anslået udgift til forbruget.

•••

Stk. 4 Det skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 1 eller 3 tydeligt fremgå, om oplysningerne vedr. udgift og størrelse af varmeforbruget er baseret på sælgers seneste års faktiske varmeforbrug eller er anslået.

•••
profile photo
Profilside