14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Formidlingsbekendtgørelsen § 13

Bekendtgørelse om formidling m.v. ved salg af fast ejendom paragraf 13

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af formidlingsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1230 af 21. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§13 Forbrugsafhængige forhold
I salgsopstillinger for boliger, hvor der skal udarbejdes energimærkning for selve boligenheden, jf. lov om fremme af energibesparelser i bygninger, skal der oplyses om det årlige beregnede varmeforbrug, som fremgår af energimærkningen. Der skal angives følgende oplysninger om det beregnede forbrug:

  • 1) udgiften til forbruget,

  • 2) størrelsen af forbruget angivet i kubikmeter for naturgas, liter for olie m.v.,

  • 3) i hvilket år udgiften er beregnet, og

  • 4) ejendommens primære varmekilde og evt. supplerende varmekilder, jf. energimærkningen.

•••

Stk. 2 For ejendomme som nævnt i stk. 1, hvis primære varmekilde er en anden end den som er angivet i energimærkningen, skal der i stedet for oplysning i stk. 1, nr. 1 og 2, oplyses om udgiften til og størrelsen af sælgers seneste års faktiske varmeforbrug. Er det seneste års faktiske varmeforbrug ikke repræsentativt, skal der i stedet oplyses om anslået udgift til og størrelse af forbruget.

•••

Stk. 3 Det skal i forlængelse af oplysningerne efter stk. 1 eller 2 tydeligt fremgå, om oplysningerne vedr. udgift og størrelse af varmeforbruget stammer fra energimærkning, er baseret på sælgers seneste års faktiske varmeforbrug eller er anslået.

•••
profile photo
Profilside