Foreningsfrihedsloven § 3

Denne konsoliderede version af foreningsfrihedsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet

Lov nr. 285 af 09. juni 1982,
jf. lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. maj 2006

§ 3

Lovens §§ 1, 2, 4 c og 4 d gælder ikke for lønmodtagere, der er ansat eller søger ansættelse hos arbejdsgivere, hvis virksomhed som sit udtrykte formål har at fremme et bestemt politisk, ideologisk, religiøst eller kulturelt standpunkt, og den pågældendes foreningsforhold må anses for at være af betydning for virksomheden.