Bøger, som nævner Foreningsfrihedsloven § 1

Private arbejdsgivere

- Side 319 -

...skal således ansætte uorganiserede ansøgere på lige fod med organiserede ansøgere, hvad enten virksomheden er overenskomstdækket eller ej. En eventuel pligt for arbejdsgiveren efter en overenskomst eller lokalaftale til kun at beskæftige organiserede lønmodtagere er ikke gyldig efter lovens § 4 c, jf. i øvrigt nærmere herom i kapitel 8, afsnit 3.2.

Læs på Jurabibliotek