Bøger, som nævner Foreningsfrihedsloven § 1

Organisationsfrihed og forhandlingsret

- Side 41 -

...ansat hos arbejdsgivere, hvis virksomhed består i at fremme et bestemt politisk, ideologisk, religiøst eller kulturelt standpunkt, såfremt den pågældende lønmodtagers foreningsmæssige tilknytningsforhold må anses for at være af betydning for denne virksomhed. Se nærmere om ansættelsen nedenfor under afsnit XII, 4. Samme bestemmelse giver beskyttelse

Læs på Jurabibliotek