Bøger, som nævner Foreningsfrihedsloven § 1

Ordvalg – terminologi

- Side 665 -

I nyere ansættelsesretlige love (VOL § 3, FFL § 1, LBL §§ 15 og 16 og LLL § 3) bruges udtrykket »afskedigelse« som en fællesbetegnelse for arbejdsgiverens opsigelse eller ophævelse af ansættelsesforholdet.

Læs på JurabibliotekSærligt om foreningsfrihedsloven

- Side 883 -

...nægtede at indmelde sig i de fagforeninger, der dækkede de pågældende fagområder. Regeringen fandt derfor anledning til ikke alene at understrege det, der af praktiske grunde betegnes som den positive foreningsfrihed (FFL § 1), men også at beskytte de dele af den negative foreningsfrihed (FFL § 2), som menneskerettighedskommissionens dom havde fastslået.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 884 -

FFL §§ 1 og 2 behandles nedenfor under 11.5.1 og 11.5.2, ligesom godtgørelsesproblematikken behandles under pkt. 11.5.3.

Læs på Jurabibliotek