Bøger, som nævner Foreningsfrihedsloven § 1

Foreningsfrihedsloven

- Side 328 -

I foreningsfrihedslovens § 1 fastslås det således eksplicit, at en lønmodtager normalt ikke må afskediges, fordi han er medlem af en bestemt forening eller en forening overhovedet. Det er et bevisspørgsmål, om afskedigelsen har denne grund. Se i øvrigt ovenfor under kapitel 10, 2.2.

Læs på Jurabibliotek