14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Foreningsfrihedsloven § 4c

Lov om foreningsfrihed på arbejdsmarkedet paragraf 4c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af foreningsfrihedsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 424 af 08. May 2006. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4c Bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der er medlem af en forening eller en bestemt forening, er ugyldige. Tilsvarende gælder bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der berettiger eller forpligter en arbejdsgiver til udelukkende eller fortrinsvis at beskæftige lønmodtagere, der ikke er medlem af en forening eller en bestemt forening.

•••

Stk. 2 Bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der forpligter en lønmodtager til udelukkende eller fortrinsvis at have beskæftigelse hos en arbejdsgiver, der er medlem af en forening eller en bestemt forening, er ugyldige.

•••

Stk. 3 Andre bestemmelser i kollektive overenskomster eller aftaler, der giver bestemte fagforeninger eneret eller fortrinsret til at anvise arbejdskraft til arbejdsgivere, der er omfattet af den kollektive overenskomst eller aftale, er ugyldige.

•••
profile photo
Profilside