14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen § 3

Bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed paragraf 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1249 af 25. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Forbrugerombudsmanden kan efter retsplejelovens almindelige regler anlægge og indtræde i retssager, herunder vedrørende civilretlige forbrugerbeskyttelseslove, hvor sagsanlæg eller indtræden sker som led i Forbrugerombudsmandens tilsynsvirksomhed. Forbrugerombudsmanden kan optræde som direkte part, ved hoved- og biintervention, eller som mandatar i henhold til retsplejelovens regler herom.

•••

Stk. 2 Forbrugerombudsmanden kan på tilsvarende måde, som angivet i stk. 1, anlægge og indtræde i retssager på det finansielle område efter § 348, stk. 1, i lov om finansiel virksomhed, § 170, stk. 1, i lov om investeringsforeninger m.v. og § 11, stk. 5, i lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere, og på betalingstjenesteområdet efter § 144, stk. 6, i lov om betalinger.

•••

Stk. 3 Forbrugerombudsmanden kan som led i sit offentligretlige tilsyn indgive anmeldelse til politiet og anmode om, at der rejses tiltale for overtrædelse af den lovgivning, som Forbrugerombudsmanden fører tilsyn med. Forbrugerombudsmanden kan anmode om at få overdraget tiltalens udførelse.

•••
profile photo
Profilside