14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen § 1

Bekendtgørelse om regler for Forbrugerombudsmandens virksomhed paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af forbrugerombudsmandsbekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1249 af 25. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Forbrugerombudsmanden kan på eget initiativ eller på baggrund af klager fra andre optage sager til behandling. Forbrugerombudsmanden er ikke forpligtet til at behandle alle klager, som han får forelagt. Forbrugerombudsmanden skal ved optagelsen af sager til behandling navnlig lægge vægt på varetagelsen af hensynet til forbrugerne.

•••

Stk. 2 Forbrugerombudsmandens prioriteringsadgang efter stk. 1 gælder ikke klager, der er oversendt fra kompetente myndigheder i andre EU-medlemslande i medfør af forordning 2017/2394/EU om forbrugerbeskyttelsessamarbejde, som vedrører overtrædelser af direktiver, for hvilke Forbrugerombudsmanden er udpeget som kompetent myndighed, jf. bilag 1.

•••

Stk. 3 Forbrugerombudsmanden skal ved forhandling søge at påvirke de erhvervsdrivende til at handle i overensstemmelse med principperne for god markedsføringsskik og til at overholde markedsføringsloven i øvrigt, jf. dog § 3.

•••
profile photo
Profilside