Bøger, som nævner Forbrugerklageloven § 31

Kommenteret Retsplejelov - Bind III - §§ 477 a - 653 d (11. udg.)
Forfattere: Clement Salung Petersen, Ulrik Rammeskow Bang-Pedersen, Ketilbjørn Hertz, Jakob O. Ebbensgaard, Kim Rasmussen og Anne Hedegaard Toft
Udgivelsesdato: 18. apr 2024
DJØF Forlag

Udlæg på grundlag af afgørelser truffet af Forbrugerklagenævnet eller godkendte private tvistløsningsorganer

- Side 77 -

...indgivet skriftligt til Forbrugerklagenævnet eller det godkendte private tvistløsningsorgan inden udløbet af fristen i § 32, har opsættende virkning. Fristen i § 32 regnes herefter fra det tidspunkt, hvor anmodningen om genoptagelse er blevet afvist, eller hvor nævnet eller tvistløsningsorganet har truffet afgørelse i genoptagelsessagen, jf. § 33.

Læs på Jurabibliotek